Find ro og balance med hypnoterapi

Find ro og balance med hypnoterapi

Hvis du føler at dit liv har taget en negativ drejning, og du ikke ved hvorledes du skal få det på ret køl igen, kan hypnoterapi være løsningen.

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en form for hypnose som først og fremmest anvendes i terapeutisk øjemed. Mange psykologer og psykoterapeuter vælger at supplere deres terapi med hypnoterapi for der igennem at kunne facilitere en mere effektiv proces.

Med hypnoterapi er det muligt at tilgå underbevidstheden direkte. Dette sker gennem det, der kaldes suggestion. Begrebet er kendt fra den traditionelle hypnose hvor klienten bringes i det der kaldes en let trance. Denne tilstand kan sammenlignes med den du oplever lige inden du falder i søvn om aftenen: En sløv og behagelig tilstand, fri for stress og jag, i totalt afslappelse og ro.

Når man befinder sig i denne tilstand er alle bevidste tanker sat på stand by, og det fæstnings værk, som under normale omstændigheder omgiver det underbevidste sind, er væk. Derfor er det muligt for en hypnoterapeut eller hypnotisør at tale direkte til underbevidstheden når klienten er i trance. På den måde slipper man for at skulle igennem mange tunge bevidstheds lag, som alle gemmer på deres egne overbevisninger og forestillinger.

Ved at gå gennem underbevidstheden kan man så at sige skabe forandring indefra, ved at erstatte gamle og forældede forestillinger med nye og mere formålstjenlige. Underbevidstheden arbejder hele tiden i det skjulte og vil således hver dag sende ordrer ud gennem det bevidste sind, som styrer dine tanker og handlinger. Og med nye, positive forestillinger om dig selv og din omverden vil du hurtigt kunne mærke en forbedring i dine tanker og handle mønstre, og dermed også på din omverdens respons på din person.

Hos psykolog Kirsten Ishøi kan du få tilbudt hypnoterapi som et led i din psykoterapi behandling – læs mere på http://xn--psykologkirstenishi-d8b.dk/