Få hjælp til skadedyrsbekæmpelse

Få hjælp til skadedyrsbekæmpelse

Er du som så mange andre plaget af skadedyr, er der hjælp at hente. Mange skadedyr kan du selv klare, og så er der dem, hvor du har brug for hjælp. Dertil er der dem, hvor du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at du har dem på din grund.

Den sidste gruppe er rotter. Rotter spreder sygdomme fra dyr til mennesker og derfor skal de bekæmpes. Det kan f.eks. være skadedyrsbekæmpelse i Rødovre, der hjælper jer. Har du mistanke om, at du har rotter har du pligt til at kontakte kommunen. Det er gratis, men det er vigtigt at du med det samme kontakter kommunen. På få måneder kan 2 rotter blive til 400. 

Bier, Hvepse og andre skadedyr

Rotter er i en kategori for sig selv og derfor skal de med det samme bekæmpes med hård hånd da de kan bringe vores alles sundhed i fare. Det samme gælder ikke for andre skadedyr. De kan dog være mindst lige så irriterende. Har du fået et hvepsebo, har du i nogle tilfælde mulighed for selv at fjerde det. I andre tilfælde kan du med fordel få en skadedyrsbekæmper til at fjerne det. Det vigtige er at du får det fjernet.

For at mindske muligheden for at få uvelkomne gæster kan du med fordel gå din bolig igennem. Sikre at der ikke er huller eller sprækker som tiltrækker bier, hvepse eller rotter. Sæt et tæt net op som gør det umuligt for dem at trænge ind i huset eller i andre områder på din grund.

Fjern nedfaldsfrugter og drop at smide madrester på din kompostbunke. Det er en ren invitation til rotter og andre skadedyr.

Brændestabler, især hvis de er våde og fugtige, er en ren invitation til mus og rotter til at bygge rede og stifte familie.