Få undersøgt din kloak af en autoriseret kloakmester

20 september 2021 lotte_hindsberg

Begynder din kloak at lugte og du er ikke i tvivl, hvis det sker eller er det svært for vand og afføring at komme ned og væk, kan det være fordi der er et hul et sted i kloaksystemet eller kloakken kan være stoppet. Det kan en TV-inspektion foretaget en autoriseret kloakmester afslører. Viser det sig at der er et hul, skal det lappes for ellers kan du ved siden af lugtgenerne risikere at få rotter. Rotter anser en kloak som være et perfekt sted at bo og inden du ser der om er din kloak omdannet til en ren rotteredde. 

Viser det sig at kloakken er stoppet, vil kloakmesteren spule kloakken ren med vand, så den igen kan klare presset og få vand mm væk og ud til renseanlægget.

Som hus eller sommerhusejer, er det din pligt at sikre at din del af kloaksystemet er i orden, da en ødelagt kloak udgør en sundhedsrisiko. Du kan f.eks, få fat i kloakservice i Hvalpsund.

Tømning af samletank

Det danske kloaksystem er kun 150 år gammelt, hvilke betyder at ikke alle huse og sommerhuse er tilsluttet. Det er primært tyndt befolket områder der mangler. Her har folk typisk en samletank i stedet, som så bliver tømt, når den er fuld.

For at kunne få en samletank, skal du have en tilladelse fra kommunen og den kloakmæssige del, skal laves af en autoriseret kloakmester, som også skal udfylde en masse dokumenter, før din samletank er gyldig. Selve hullet som samletanken skal ligge i, kan du sagtens selv grave eller få gravet.

Før vores kloaksystem kørte der hestevogne rundt og samlede affald ind. Herefter kørte hestevognene ud af byen, hvor det så blev omdannet til kompost. Det er blandt andet derfor, at Amager har fået øgenavnet “Lorteøen”. Områdets landmænd kunne efterfølgende hente kompost til deres markeder.