Kontakt den lokale bedemand når begravelsen skal arrangeres

Kontakt den lokale bedemand når begravelsen skal arrangeres

Det at miste et nært stående menneske er noget af det mest sorgfulde, man kan komme ud for i løbet af livet. Der er ingen måde, hvorpå man kan forberede sig på et dødsfald – heller ikke selv om dette var længe ventet, for eksempel på grund af sygdom eller fremskreden alder.

Når du netop har sagt det sidste uigenkaldelige farvel til en person som du måske har kendt og haft et nært forhold til gennem det meste af dit liv vil du derfor uvægerligt føle dig overmandet af sorg og savn umiddelbart efter dødsfaldet. Mange efterlevende beskriver følelsen som en voldsom bølge der skyller ind over én og efterlader én nærmest lammet og ude af stand til at begribe hvad der er sket.

Denne følelse vil aftage med tiden – men inden for de første par uger vil det være uhyre vanskeligt at kunne overskue andet end at sørge. Og det er temmelig kritisk. For det er i løbet af de første fjorten dage efter et dødsfald at der er allerflest opgaver som skal løses.

Lad en dygtig bedemand hjælpe dig med at arrangere begravelse eller bisættelse

Derfor anbefales det altid at du laver en aftale med den lokale bedemand om at hjælpe med alt det arbejde som hidrører fra dødsfaldet. Bedemanden forestår nemlig ikke udelukkende håndtering og transport af den afdøde.

En bedemand kan også hjælpe med rigtig mange andre opgaver så som for eksempel planlægning og afvikling af eventuel begravelse eller bisættelses ceremoni. Bedemanden kan også hjælpe dig med at udfylde dødsanmeldelsen korrekt og med rettidig indsendelse af denne. Og så vil du også kunne få hjælp til indhentning af begravelseshjælp fra forsikringen eller kommunen hos den lokale bedemand.

Skal begravelsen eller bisættelsen foregå i Struer eller i Lemvig kan du med fordel benytte Krabbes Bedemandsforretning – læs mere på https://www.krabbes.dk/