Hvis en tømrer og snedker overtager for hinanden…

Hvis en tømrer og snedker overtager for hinanden…

… kan det overhovedet lade sig gøre?

Antag, at du er en kunde, som har haft en tømrer forbi til at lave noget arbejde, men vedkommende har ikke selv tid til at fortsætte videre dagen efter med arbejdet, men man lover at sende en kyndig kollega, der kender til arbejdet.

Hvad tror du så, der kommer til at ske?

Mange vil nok mene, at så kommer der en tilsvarende tømrer ud, der arbejder for samme firma.

Så du ville nok glo lidt, hvis der kom en snedker ud i stedet og så endda fra samme firma – det sidste kommer vi tilbage til – for man ville så mene, der var sket en kommunikationsfejl fra firmaets side.

Men det viser sig, at den er godt nok; selvom man måske gerne ville have haft sendt en tømrer ud, så var det en dygtig snedker, der havde tid den pågældende dag, og man bedømte, at vedkommende godt kunne arbejde videre med samme opgave.

Og ganske korrekt: opgaven blev udført tilfredsstillende!

Mange gange så opfatter man nemlig tømrere og snedkere som fjender, der ikke kan arbejde sammen og måske slås om at få hver deres kundesegment, så man næsten er nødt til at lave kartelvirksomhed, for at man ikke kommer til at træde hinanden over tæerne.

Specielt under uddannelse ser man ofte, at de holder sig hver for sig, for man holder en stolthed i enten at være tømrer eller snedker, og man ønsker da slet ikke at blive sammenlignet og sat i samme bås.

Men sandheden er, at de to typer bestemt godt kan arbejde fornemt sammen uden problemer, og nogle gange kan de endda, som vi nævnte i det tidligere eksempel, arbejde godt sammen.

Hvis du skal have fat i det bedste sted, som vi lovede at komme ind på, hvor der både er snedkere og tømrere, så skal det være hos Ebkaps.dk.