Hvad er en bedemands opgaver?

30 september 2019 admin

En dygtig bedemand ved, at han eller hun først og fremmest skal fungere som din hjælper i forbindelse med bisættelsen eller begravelsen. Dette betyder, at bedemanden aldrig vil påtage sig opgaver, som du selv foretrækker at udføre.

Omvendt kan en dygtig bedemand med et solidt lokal kendskab udføre stort set alle praktiske gøremål i relation til dødsfaldet. Det er klart, at du med stor sandsynlighed får brug for hjælp til at håndtere den afdøde, for eksempel få lagt vedkommende i en kiste og transporteret denne til kapellet og dernæst videre til den kirke, hvorfra begravelsen eller bisættelsen skal foregår.

Hvad du der ud over ønsker hjælp til, aftaler du med bedemanden. Det kan for eksempel dreje sig om udfærdigelse og indrykning af dødsannonce i lokale eller landsdækkende aviser og dagblade, eller reservation af lokaler til gravøl eller reception. Din bedemand kan også hjælpe dig med indhentelse af begravelseshjælp fra kommunen eller fra forsikringen.

Hvor kan jeg finde en dygtig bedemand i Struer?

Er din afdøde pårørende bosat i Struer, Lemvig eller nærmeste omegn, er det en god idé at vælge en bedemand, som er kendt på disse kanter. Når du vælger en bedemand med et godt lokal kendskab, kan du være sikker på, at han eller hun har god kontakt til såvel præst og kirkekontor som til lokale gæstgiverier eller til byens forsamlingshus. Dette er en fordel, idet begravelses forberedelser skal udføres inden for relativt kort tid.

Samtidig bør du vælge en bedemand som har mange års erfaring i faget, og som er medlem af branche foreningen Danske Bedemænd. Krabbes Bedemandsforretning er en af de bedste og mest velrenommerede bedemænd i Struer. Her er du garanteret en behandling, som er respektfuld, diskret, og som opfylder alle de etiske retningslinjer, som er udstukket af Danske Bedemænd.

Læs mere, og kontakt Krabbes Bedemandsforretning, på https://www.krabbes.dk/