Få hjælp fra en støttekontaktperson

Få hjælp fra en støttekontaktperson

Hvis man er over 18 år og har psykiske problemer kan kommunen eller en privatstøtteorganisation ofte hjælpe med til at man kan få en støtte- kontaktperson. Man får et midlertidigt tilbud om denne og det er opsøgende og uvisiteret.

Kan alle få hjælp?

Nej, det er desværre ikke alle der får sådan et tilbud om en støttekontaktperson. Man kan få det såfremt man er over 18 år, har en psykisk sygdom og måske har:

det svært ved at få kontakt til andre mennesker, såsom offentlige instanser etc.

Hvis man ikke ønsker at have relationer til andre mennesker, eller ønsker det men har svært ved at opnå en sådan kontakt.

Hvis man lever meget isoleret

Hvad kan en støttekontaktperson hjælpe med?

En støttekontaktperson kan:

Støtte mulighederne for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra personens ønsker og behov

Hjælpe med at skabe kontakt/bygge bro til andre tilbud i det offentlige

Hvordan foregår støtten i praksis?

Støtten foregår som regel i personens eget hjem og nærmiljø og som oftest anonymt, hvis han eller hun ønsker det. Det er meget vigtigt at der er tillid mellem den psykisk syge og at relationen foregår på dennes præmisser. Den psykisk syge og støttekontaktpersonen skal bære støttearbejdet, og i fællesskab strukturere en indsats, der har til formål at forbedre borgerens vilkår.

Hvordan får man fat i en støttekontaktperson

Der er flere måder at gøre det på. Man kan ringe til sin kommune eller få en anden til det. Her vil man få fat i en socialrådgiver, der kan give dig råd og vejledning om hvilken type hjælp, der kan ydes via en støtte-kontaktperson. Der er ingen begrænsninger for hvem der kan gøre kommunen opmærksom på at en psykisk syg borger har brug for hjælp, det kan både være familierelationer eller venner.

Få hjælp allerede i dag ved at kontakte https://www.loladokkedal.dk/stottekontaktperson